• /´ʌtmoust/

  Thông dụng

  Cách viết khác uttermost

  Tính từ

  Tận cùng, cùng cực, cực kỳ
  Lớn nhất, xa nhất, hết sức, vô cùng, tột bậc, cực điểm
  utmost limits
  giới hạn cuối cùng
  of the utmost importance
  hết sức quan trọng

  Danh từ

  ( the utmost) mức tối đa, cực điểm
  to the utmost
  đến mức tối đa, đến cực điểm
  do/try one's utmost
  gắng hết sức

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) cực điểm, mức tối đa

  Điện

  đến giới hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X