• /´meltiη¸pot/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nồi nấu kim loại; nồi đúc
  Nơi di dân từ nhiều nơi kéo về tụ lại; nơi tụ cư
  to go into the melting-pot
  (nghĩa bóng) bị biến đổi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chén nung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X