• /men´dæsiti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự nói láo, sự nói điêu, sự xuyên tạc
  Lời nói láo, lời nói điêu, lời xuyên tạc

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X