• /¸invə´ræsiti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính sai với sự thật
  Điều sai sót với sự thật, điều dối trá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X