• /me´tælədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự luyện kim; nghề luyện kim

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  luyện kim
  ferrous metallurgy
  ngành luyện kim đen
  nonferrous metallurgy
  ngành luyện kim màu
  powder metallurgy
  luyện kim bột
  powder metallurgy
  ngành luyện kim bột
  process metallurgy
  luyện kim học
  process metallurgy
  ngành luyện kim
  luyện kim học
  ngành luyện kim
  ferrous metallurgy
  ngành luyện kim đen
  nonferrous metallurgy
  ngành luyện kim màu
  powder metallurgy
  ngành luyện kim bột

  Kinh tế

  nghề luyện kim
  sự luyện kim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X