• /'paudə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bột; bụi
  soap powder
  bột xà phòng
  (y học) thuốc bột
  Phấn (đánh mặt)
  face powder
  phấn thoa mặt
  talcum powder
  bột tan; phấn rôm
  Thuốc súng (như) gunpowder

  Ngoại động từ

  Rắc (muối, bột..) lên
  to powder with salt
  rắc muối
  Thoa phấn, đánh phấn (mặt, mũi...)
  powder one's face/nose
  đánh phấn lên mặt/mũi của mình
  powder a baby after her bath
  thoa phấn cho trẻ em sau khi tắm (phấn rôm)
  Trang trí (bề mặt cái gì...) bằng những điểm nhỏ
  Nghiền thành bột, tán thành bột
  powdered sugar
  đường bột
  powdered milk
  sữa bột

  Cấu trúc từ

  food for powder
  bia thịt, bia đỡ đạn
  not worth powder and shot
  không đáng bắn
  put more powder into it!
  hãy hăng hái lên một chút nữa nào!
  smell of powder
  kinh nghiệm chiến đấu, sự thử thách với lửa đạn
  keep one's powder dry
  sẵn sàng đối phó

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bột

  Giải thích EN: 1. any dry material in a fine, granulated state.any dry material in a fine, granulated state. 2. to reduce material to such a state.to reduce material to such a state.

  Giải thích VN: 1. bất kì vật liệu nào ở dạng bột nghiền mịn. Bất kì vật liệu nào ở dạng bột nghiền mịn. 2. nghiền, cán vật liệu thành dạng bột.

  bụi
  nghiền thành bột
  thuốc nổ
  black powder
  thuốc nổ có khói
  black powder
  thuốc nổ đen
  blasting powder
  thuốc nổ bột
  giant powder
  thuốc nổ công phá mạnh

  Kinh tế

  bột

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  solid
  verb
  solidify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X