• /´meθə¸daiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác methodise

  Ngoại động từ

  Sắp xếp cho có trật tự, sắp xếp cho có hệ thống, hệ thống hoá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X