• /´sistimə¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác systematise

  'sist”maiz
  ngoại động từ
  Hệ thống hoá, sắp xếp theo hệ thống

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ thống hóa

  Kinh tế

  hệ thống hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X