• /me´trɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa đo lường
  Hệ thống đo lường

  Chuyên ngành

  Y học

  môn học đo lường, đo lường học

  Đo lường & điều khiển

  ngành đo lường

  Kỹ thuật chung

  đo lường học

  Kinh tế

  hệ thống cân lường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X