• /mju:/

  Thông dụng

  Danh từ
  Như sea-gull
  Chuồng (cho chim ưng đang thay lông)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nơi bí mật, hang ổ
  Như meow
  Ngoại động từ
  Nhốt (chim ưng) vào chuồng
  Nội động từ
  Như meow

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  cage , coop , fence , immure , pen , shut in , shut up , wall

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X