• /ku:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lồng gà, chuồng gà
  Cái đó, cái lờ (bắt cá)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù, trại giam
  to fly the coop
  trốn khỏi nhà tù

  Ngoại động từ

  Nhốt gà vào lồng (chuồng)
  ( (thường) + up, in) giam, nhốt lại
  a cold has kept me cooped up all day in the house
  cơn cảm lạnh đã giam chân tôi cả ngày ở nhà

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuồng gà
  nhốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X