• Xây dựng

  mặt giữa
  middle surface of shell
  mặt giữa của vỏ

  Kỹ thuật chung

  mặt trung bình
  mặt trung gian
  mặt phẳng giữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X