• /'midnait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nửa đêm, mười hai giờ đêm
  to burn the midnight oil

  Xem oil


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  12 o’clock at night , bewitching hour , dead of night , small hours * , twelve o’clock at night , witching hour *

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X