• /´mili¸teit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Chiến đấu
  to militate against something
  cản trở; ngăn cản
  bad weather militated against our plan
  thời tiết xấu đã cản trở kế hoạch của chúng tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X