• (đổi hướng từ Millimeters)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện lạnh

  mm

  Kỹ thuật chung

  milimet
  millimeter (mm)
  milimét
  millimeter wave
  sóng milimet
  millimeter Waves (MMW)
  các sóng milimet
  millimeter-wave amplifier
  sự khuếch đại sóng milimet
  millimeter-wave magnetron
  manhetron sóng milimet
  millimeter-wave source
  nguồn sóng milimet
  millimeter-wave tube
  đèn sóng milimet
  millimetre, millimeter
  milimet (bằng 10-3 m)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X