• /'mægnitrɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Manhêtron

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự tăng, sự phóng đại
  isogonal magnetron
  sự phóng đại đồng dạng

  Điện

  đèn manhetron

  Giải thích VN: Đèn điện tử hai điện cực trong đó dòng điện tử đến dương cực được kiểm soát bằng từ trường và điện từ trực giao nhau để tạo công suất điện cao tần được dùng làm bộ dao động trong máy phát xạ viba và truyền sóng cho rađa.Các kiểu cơ bản bao gồm loại sóng chạy , dương cực tính,hình vuông,nhiều hốc,liên hợp số v.v...

  manhêtron

  Kỹ thuật chung

  manhetron
  cavity magnetron
  manhetron hốc
  coaxial magnetron
  manhetron đồng trục
  fixed-frequency magnetron
  manhêtrôn tần số cố định
  industrial magnetron
  manhetron công nghiệp
  interdigital magnetron
  manhetron anot xen kẽ
  magnetron oscillator
  bộ dao động manhetron
  mechanically-tuned magnetron
  manhetron điều hưởng cơ
  millimeter-wave magnetron
  manhetron sóng milimet
  miniature magnetron
  manhetron nhỏ
  multicavity magnetron
  manhetron nhiều hốc
  multisegment magnetron
  manhetron anot nhiều đoạn
  pulsed magnetron transmitted spectrum
  phổ xung phát xạ bởi manhêtron
  split anode magnetron
  manhetron anot chẻ
  traveling wave magnetron
  manhetron sóng chạy
  tunable magnetron
  manhetron điểu hưởng được
  x-band magnetron
  manhetron dải x

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X