• /¸misə¸proupri´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lạm tiêu, sự biển thủ, sự tham ô

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  biển thủ
  sự biển thủ
  tham ô
  thụt két

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X