• /´mɔdəliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghệ thuật làm mẫu vật, nghệ thuật làm mô hình, nghệ thuật làm khuôn tượng
  Nghề mặc quần áo làm mẫu (cho khách (xem))

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự làm maket

  Y học

  tạo mô hình

  Kỹ thuật chung

  làm khuôn tượng
  mô hình hóa
  modelling coordinates
  phối hợp mô hình hóa
  modelling program
  chương trình mô hình hóa
  modelling transformation
  chuyển đổi mô hình hóa
  object modelling technique (OMT)
  kỹ thuật mô hình hóa đối tượng
  OMT (objectmodelling technique)
  kỹ thuật mô hình hóa đối tượng
  mô phỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X