• /ˈmɒdəˌfaɪər/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) từ bổ nghĩa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ điều chỉnh
  network modifier
  bộ điều chỉnh mạng lưới
  chỉnh viên
  keyboard modifier
  chỉnh viên bàn phím

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X