• /mə´læsiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác treacle

  Danh từ, số nhiều .molasses

  Mật đường (chất lỏng sẫm màu, đặc và dính, có được khi tinh chế đường) (như) treacle

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  rỉ đường
  evaporated molasses residue
  cặn rỉ đường chưng cất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X