• /´mɔnitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự báo trước (nguy hiểm...)
  Để răn bảo

  Danh từ

  Thư khuyên bảo ( (cũng) monitory letter)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X