• /´mɔnə¸kroum/

  Thông dụng

  Tính từ

  (như) monochromatic

  Danh từ

  Cách viết khác monotint

  Bức hoạ một màu, tranh một màu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  một màu

  Kỹ thuật chung

  đen trắng
  Monochrome Display (MD)
  màn hình đen trắng
  monochrome receiver
  máy thu đen trắng
  monochrome television broadcasting service
  dịch vụ truyền hình đen trắng
  monochrome television service
  dịch vụ truyền hình đen trắng
  đơn sắc
  màn hình
  MDA (MonochromeDisplay Adapter)
  bộ tương hợp màn hình tương sắc
  monochrome display
  màn hình đơn sắc
  Monochrome Display (MD)
  màn hình đen trắng
  Monochrome Display Adapter (MDA)
  bộ tương hợp màn hình đơn sắc
  monochrome monitor
  màn hình đơn sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X