• /´brɔ:d¸ka:stiŋ/

  Thông dụng

  Cách viết khác broadcast

  Danh từ

  Như broadcast

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  dịch vụ phát thanh
  sound broadcasting service
  dịch vụ phát thanh âm thanh
  sound broadcasting service
  dịch vụ phát thanh vô tuyến

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phát rộng
  sự truyền rộng

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  sự truyền thanh

  Giải thích VN: Sự truyền các chương trình vô tuyến truyền thanh hoặc truyền hình.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phát thanh
  international broadcasting
  sự phát thanh quốc tế
  radio broadcasting
  sự phát thanh vô tuyến
  short-wave broadcasting
  sự phát thanh sóng ngắn
  standard broadcasting
  sự phát thanh chuẩn
  sự truyền phát
  sự truyền thông
  standard broadcasting
  sự truyền thông chuẩn
  truyền hình

  Giải thích VN: Sự truyền các chương trình vô tuyến truyền thanh hoặc truyền hình.

  Australian Broadcasting Company (ABC)
  Công ty phát thanh truyền hình Úc
  British Broadcasting Corporation (BBC)
  Tập đoàn phát thanh truyền hình Anh
  broadcasting right
  quyền phát thanh-truyền hình
  Broadcasting Technology Association (BTA)
  Hiệp hội Công nghệ phát thanh truyền hình
  Digital Video Broadcasting (DVB)
  truyền hình quảng bá số
  educational broadcasting
  hệ truyền hình giáo dục
  Homestead and Community Broadcasting Satellite Service (HACBSS)
  dịch vụ truyền hình qua vệ tinh tới trang ấp và cộng đồng
  line broadcasting
  sự truyền hình
  monochrome television broadcasting service
  dịch vụ truyền hình đen trắng
  monochrome television broadcasting service
  dịch vụ truyền hình đơn sắc
  radio-broadcasting
  vô tuyến truyền hình
  sound of broadcasting quality
  âm thanh truyền hình
  television broadcasting
  phát rộng truyền hình
  television broadcasting
  sự phát truyền hình
  television broadcasting service
  dịch vụ phát rộng truyền hình
  television direct broadcasting satellite
  truyền hình trực tiếp qua vệ tinh
  television direct broadcasting satellite
  vệ tinh truyền hình trực tiếp
  vô tuyến truyền thanh
  radio broadcasting
  hệ vô tuyến truyền thanh

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phát thanh
  American Broadcasting Company
  Công ty Phát thanh Mỹ
  Australian Broadcasting Company
  Công ty Phát thanh Úc
  British Broadcasting Corporation
  Công ty Phát thanh Anh
  broadcasting time
  giờ phát sóng (trên đài phát thanh, truyền hình)
  Canadian Broadcasting Corporation
  Công ty Phát thanh Ca-na-đa
  phát truyền
  sự quảng bá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X