• /¸mɔnou´klainəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (địa lý,địa chất) đơn nghiêng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đơn nghiêng
  monoclinal flexion
  nếp oằn đơn nghiêng
  monoclinal fold
  nếp uốn đơn nghiêng
  monoclinal structure
  cấu trúc đơn nghiêng
  monoclinal synclinal
  nếp lõm đơn nghiêng
  monoclinal valley
  thung lũng đơn nghiêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X