• /'væli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thung lũng; chỗ hỏm hình thung lũng, rãnh, máng
  Châu thổ, lưu vực
  (kiến trúc) khe mái
  the valley of the shadow of death
  thời kỳ vô cùng bi đát, thời kỳ gần kề cõi chết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khoảng thụt đầu dòng

  Xây dựng

  chi tiết thép máng
  giáp mái

  Giải thích EN: The resultant depression or angle formed when two inclined sides of a roof meet.

  Giải thích VN: Góc hình thành khi hai mái dốc gặp nhau.

  máng khe mái
  máng mái
  valley sealing
  sự gắn máng mái

  Điện lạnh

  chỗ lõm (của đường cong)

  Kỹ thuật chung

  khe mái
  khe núi
  độ uốn

  Giải thích EN: The dip of a curve or waveform that occurs between two adjacent peaks.

  Giải thích VN: Độ uốn của một đường cong hay một sóng giữa hay đỉnh kế tiếp.

  máng nhỏ
  máng xối
  rãnh nhỏ
  thung lũng
  alluvial valley
  thung lũng bồi tích
  alluvial valley
  thung lũng đất bồi
  blind valley
  thung lũng mù
  collapse valley
  thung lũng sụp
  construction valley
  thung lũng xây dựng
  destructional valley
  thung lũng phá hủy
  drowned valley
  thung lũng chìm ngập
  epigenetic valley
  thung lũng sinh sau
  fault block valley
  thung lũng khối đứt gãy
  fault block valley
  thung lũng sụt địa hào
  fault line valley
  thung lũng đường đứt gãy
  fault valley
  thung lũng đứt gãy
  fault-block valley
  thung lũng địa hào
  flat bottomed valley
  thung lũng đáy bằng
  flat floored valley
  thung lũng đáy bằng
  fossil valley
  thung lũng bị chôn vùi
  full mature valley
  thung lũng trưởng thành hoàn toàn
  glacial valley
  thung lũng băng hà
  glacial-carved valley
  thung lũng do sông băng
  glaciated valley
  thung lũng đóng băng
  handing valley
  thung lũng treo
  hanging valley
  thung lũng treo
  karst valley
  thung lũng cactơ
  karst valley
  thung lũng kacstơ
  late mature valley
  thung lũng trưởng thành muộn
  longitudinal valley
  thung lũng dọc
  mature valley
  thung lũng trưởng thành
  monoclinal valley
  thung lũng đơn nghiêng
  obsequent valley
  thung lũng nghịch hướng
  perched valley
  thung lũng treo
  recession of valley sides
  sự thoái lui của sườn thung lũng
  resequent valley
  thung lũng thuận hướng
  rift valley
  thung lũng rifơ
  Rift valley fever
  sốt thung lũng Rift
  saw cut valley
  thung lũng răng cưa
  sculptural valley
  thung lũng bào mòn
  Silicon Valley Linux User Group (SVLUG)
  Nhóm người dùng Linux của thung lũng Silicon
  structural valley
  thung lũng cấu tạo
  structural valley
  thung lũng cấu trúc
  subsequent valley
  thung lũng thuận hướng
  synclinal valley
  thung lũng nếp lõm
  transverse valley
  thung lũng ngang
  trough valley
  thung lũng lòng chảo
  trough valley
  thung lũng trũng
  u-shaped valley
  thung lũng đáy bằng
  u-shaped valley
  thung lũng hình chữ U
  v shaped valley
  thung lũng hẹp
  V shaped valley
  thung lũng hình chữ V
  valley breeze
  gió nhẹ thung lũng
  valley cross section
  mặt cắt ngang của thung lũng
  valley crossing
  cầu vượt qua thung lũng
  valley fen
  đầm lầy thung lũng
  valley fill
  trầm tích thung lũng
  valley fill deposit
  trầm tích thung lũng
  valley flat
  bãi bồi thung lũng
  valley floodplain
  bãi đất thấp thung lũng
  valley floor
  đầu thung lũng
  valley floor plain
  đồng bằng đáy thung lũng
  valley glacier
  băng hà thung lũng
  valley glacier
  đáy thung lũng
  valley gravel
  sỏi thung lũng
  valley head
  sông băng thung lũng
  valley line
  tuyến thung lũng
  valley meander
  khúc uốn (trên) thung lũng
  valley outcrop
  vết lộ thung lung
  valley placer
  sa khoáng thung lũng
  valley project
  dự án thung lũng
  valley route
  đường thung lũng
  valley sink
  hốc thung lũng
  valley spring
  nguồn nước thung lũng
  valley station
  trạm thung lũng
  valley trailer
  vạch trầm tích thung lũng
  valley train
  vết trầm tích thung lũng
  valley wall
  vách thung lũng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X