• /´mʌltiə¸dres/

  Toán & tin

  nhiều địa chỉ
  multiaddress calling
  cuộc gọi nhiều địa chỉ
  multiaddress computer
  máy tính nhiều địa chỉ
  multiaddress instruction
  lệnh nhiều địa chỉ

  Điện tử & viễn thông

  đa địa chỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X