• /´mʌlti¸pa:θ/

  Toán & tin

  đa đường dẫn

  Điện lạnh

  truyền nhiều đường

  Kỹ thuật chung

  nhiều đường
  multipath reflections
  các phản xạ nhiều đường
  multipath transmission
  sự truyền nhiều đường
  multipath transmission
  truyền nhiều đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X