• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện

  đường phản xạ

  Giải thích VN: Sự dội trở lại sóng điện khi đập vào mặt khác với môi trường mà nó chạy qua.

  sóng phản xạ

  Giải thích VN: Sự dội trở lại sóng điện khi đập vào mặt khác với môi trường mà nó chạy qua.

  Kỹ thuật chung

  phản xạ
  abnormal reflections
  phản xạ bất thường
  multipath reflections
  các phản xạ nhiều đường
  scatter reflections
  phản xạ tán xạ
  sporadic reflections
  phản xạ rải rác (ở tầng E rải rác)
  unwanted reflections
  phản xạ thừa
  veiling reflections
  phản xạ khuất
  zigzag reflections
  phản xạ chữ chi
  zigzag reflections
  phản xạ dích dắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X