• /¸maii´laitis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) viêm cột sống
  (y học) như osteomyelitis

  Chuyên ngành

  Y học

  viêm tủy
  acute myelitis
  viêm tủy cấp
  bulbar myelitis
  viêm tủy hành
  funicular myelitis
  viêm tủy cột
  hemorrhagic myelitis
  viêm tủy xuất huyết
  myelitis cervicalis
  viêm tủy cổ
  myelitis vaccinia
  viêm tủy sau tiêm chủng
  periepenolymal myelitis
  viêm tủy quanh ống nội tủy
  transverse myelitis
  viêm tủy ngang

  Kỹ thuật chung

  viêm tủy sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X