• /trænz´və:s/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngang (nằm theo chiều ngang, tác động theo chiều ngang) (như) transversal
  a transverse engine
  động cơ nằm ngang

  Danh từ

  Xà ngang
  (giải phẫu) cơ ngang
  Đường kính lớn ( elip)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngang

  Xây dựng

  thanh ngang

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường kính lớn của elip, (adj) ngang

  Giao thông & vận tải

  cắt ngang (kết cấu tàu thủy)
  dầm ngang (kết cấu tàu thủy)
  theo đường ngang

  Kỹ thuật chung

  hướng ngang
  nằm ngang
  Transverse Electromagnetic (TEM)
  Sóng T, sóng điện từ nằm ngang
  transverse engine
  động cơ nằm ngang
  transverse leaf spring
  lá nhíp nằm ngang
  Transverse Magnetic (TM)
  Sóng ngang TM, thành phần từ trường nằm ngang
  transverse moraine
  băng tích nằm ngang
  transverse shaft
  trục nằm ngang
  ngang
  cantilever portion of transverse beam
  phần công xon của dầm ngang
  coefficient (oftransverse friction between tires and the road surfacing)
  hệ số ma sát ngang giữa bánh xe và mặt đường
  floor beam, transverse beam table
  dầm ngang đỡ mặt cầu
  half transverse section
  nửa mặt cắt ngang
  modulus of transverse elasticity
  môđun đàn hồi ngang
  one leg of closed transverse torsion reinforcement
  một nhánh cốt thép ngang kín chịu xoắn
  preheater with transverse current heat carrier
  máy làm nóng có dòng nhiệt chạy ngang
  resistance to transverse displacement
  sức cản đối với chuyển dịch ngang
  spiral, closed hoop or anchored transverse tie
  đai thép kín hoặc giằng neo ngang
  TE (transverseelectric)
  điện ngang
  transverse aberration
  quang sai ngang
  transverse beam
  đà ngang
  transverse beam
  dầm ngang
  transverse beam
  rầm ngang
  transverse beam
  sườn ngang sàn tàu (đóng tàu)
  transverse bending
  sự uốn ngang
  transverse bending strength
  độ bền uốn ngang
  transverse bending test
  sự thí nghiệm uốn ngang
  transverse bending test
  thí nghiệm uốn ngang
  transverse brace
  giằng ngang
  transverse buckling
  sự oằn ngang
  transverse buckling
  sự vênh ngang
  transverse center line
  trục ngang
  transverse chromatic aberration
  sắc sai ngang (vuông góc trục quang)
  transverse circulation
  sự hoàn lưu ngang
  transverse coast
  bờ ngang
  transverse component
  thành phần ngang
  transverse compression
  sự nén ngang
  transverse contraction
  có (theo chiều) ngang
  transverse contraction joint
  khe co ngót ngang
  transverse contraction ratio
  hệ số co ngang
  transverse contraction ratio
  hệ số nén ngang
  transverse control arm
  cần điều khiển ngang (bánh lái treo)
  Transverse Conversion Loss (TCL)
  suy hao quy theo chiều ngang
  Transverse Conversion Transfer Loss (TCTl)
  suy hao chuyển tải quay theo chiều ngang
  transverse crack
  vết nứt ngang
  transverse cracking
  sự nứt trên phương ngang
  transverse cracks
  vết nứt trên phương ngang
  transverse current
  dòng chảy ngang
  transverse cutter
  sự cắt ngang
  transverse deformation
  biến dạng trên phương ngang
  transverse direction
  hướng ngang
  transverse displacement
  sự dời (chỗ) ngang
  transverse distribution
  phân bố ngang
  transverse Doppler effect
  hiệu ứng Doppler ngang
  transverse drainage of the roadway
  thoát nước ngang đường ô tô
  transverse dyke
  đê ngang
  transverse electric (TE)
  điện ngang
  transverse electric mode
  kiểu (dao động) điện ngang
  transverse electric mode
  kiểu H, điện ngang
  transverse electric wave
  sóng điện ngang
  transverse electric wave
  sóng điện trường ngang
  transverse electromagnetic (TEM)
  điện từ ngang
  Transverse Electromagnetic (TEM)
  Sóng T, sóng điện từ nằm ngang
  transverse electromagnetic mode
  kiểu (dao động) điện từ ngang
  transverse electromagnetic wave
  sóng điện ngang
  transverse electromagnetic wave
  sóng điện từ ngang
  transverse elongation
  độ dãn dài ngang
  transverse energy distribution
  sự phân bố năng lượng ngang
  transverse engine
  động cơ nằm ngang
  transverse expansion joint
  khe co giãn trên phương ngang
  transverse extension
  sự dãn dài ngang
  transverse fault
  đứt gãy ngang
  transverse feed
  lượng chạy dao ngang
  transverse field
  trường ngang
  transverse filter
  bộ lọc ngang
  transverse fissure
  khe nứt ngang
  transverse fissure
  vết nứt ngang của ray
  transverse floorbeam
  dầm ngang hệ mặt cầu
  transverse flux linear motor
  động cơ tuyến tính thông lượng ngang
  transverse flux machine
  máy dòng ngang
  transverse flux machine
  máy luồng ngang
  transverse flux machine
  máy thông lượng ngang
  transverse force
  lực ngang
  transverse fracture
  gãy ngang
  transverse frame
  khung ngang
  transverse frame action
  tác động khung ngang
  transverse framework of building
  khung ngang (của) nhà
  transverse framing
  khung sườn ngang (đóng tàu)
  transverse girder
  dầm ngang
  transverse impact
  sự va đập ngang
  transverse interference
  kiểu (dao động) từ ngang
  transverse interferometry
  đo giao thoa ngang
  transverse joint
  mối nối ngang
  transverse key
  then ngang
  transverse leaf spring
  lá nhíp nằm ngang
  transverse ligament of atias
  dây chằng ngang đốt đội
  transverse ligament of pelvis
  dây chằng ngang chậu hông
  transverse load
  tải ngang
  transverse load
  tải trọng ngang
  transverse load distribution
  phân bố ngang tải trọng
  Transverse Magnetic (TM)
  Sóng ngang TM, thành phần từ trường nằm ngang
  transverse magnetic vector
  vectơ từ ngang
  transverse magnetic wave
  sóng từ ngang
  transverse magnetic wave
  sóng từ trường ngang
  transverse magnetization
  sự từ hóa ngang
  transverse magnetoresistance
  điện trở từ ngang
  transverse magnification
  sự phóng đại ngang
  transverse member
  bộ phận ngang
  transverse member
  chi tiết ngang (đóng tàu)
  transverse mesocolon
  màng treo kết tràng ngang
  transverse metacenter
  tâm nghiêng ngang (kết cấu tàu)
  transverse metacentre
  tâm nghiêng ngang (kết cấu tàu)
  transverse method of embankment filling
  phương pháp đắp nền ngang
  transverse mode of vibration
  dạng chấn động ngang
  transverse modulus
  môđun đàn hồi ngang (khi kéo)
  transverse modulus of elasticity
  hệ số đàn hồi trên phương ngang
  transverse moraine
  băng tích nằm ngang
  transverse motion
  chuyển động ngang
  transverse motion of cable
  chuyển động ngang của cáp treo
  transverse muscle of chin
  cơ ngang cằm
  transverse muscle of nape
  cơ chẩm ngang
  transverse muscle of tongue
  cơ ngang lưỡi
  transverse myelitis
  viêm tủy ngang
  transverse oscillation
  dao động ngang
  Transverse Output Level (TOL)
  mức ra theo chiều ngang
  transverse parity check
  kiểm tra chẵn lẻ ngang
  transverse piezoelectric effect
  hiệu ứng áp điện ngang
  transverse pitch
  bước ngang
  transverse plane
  mặt phẳng ngang
  transverse planing machine
  máy bào ngang
  transverse presentation
  ngôi ngang
  transverse prestressing
  dự ứng lực ngang
  transverse profile
  mặt cắt ngang
  transverse reaction
  phản lực ngang
  transverse recording
  sự ghi ngang
  transverse recording
  sự ghi theo chiều ngang
  transverse redundancy check (TRC)
  sự kiểm tra dư ngang
  transverse reinforcement
  cốt ngang
  transverse resistivity
  điện trở suất ngang
  Transverse Return Loss (TRL)
  suy hao phản xạ theo chiều ngang
  transverse rigidity
  độ cứng ngang
  transverse rigidity
  độ cứng trên phương ngang
  transverse scale
  tỷ lệ ngang
  transverse scanning recorder
  máy ghi quét ngang
  transverse seat
  ghế ngang
  transverse section
  mặt cắt ngang
  transverse section
  mặt cắt ngang (kết cấu tàu)
  transverse shaft
  trục nằm ngang
  transverse skylight
  cửa trời ngang (nhà)
  transverse slide
  bàn trượt ngang
  transverse slot
  khe ngang
  transverse soring
  lò xo ngang
  transverse stability
  độ ổn định ngang
  transverse stability
  độ ổn định ngang (kết cấu ngang)
  transverse stabilization of suspended structure
  độ ổn định ngang (các) kết cấu treo
  transverse stiffener (vertical)
  sườn cứng ngang (thẳng đứng)
  transverse strain
  biến dạng trên phương ngang
  transverse strain
  sự biến dạng ngang
  transverse strength
  độ bền uốn ngang
  transverse strength
  giới hạn bền uốn ngang
  transverse stress
  ứng suất ngang
  transverse stress
  ứng suất trên phương ngang
  transverse stress
  ứng suất uốn ngang
  transverse strut
  thanh xiên ngang
  transverse test
  sự thử uốn ngang
  Transverse Transfer Loss (TTL)
  suy hao chuyển tải theo chiều ngang
  transverse valley
  thung lũng ngang
  transverse vein of face
  tĩnh mạch ngang mặt
  transverse velocity of the star
  vận tốc ngang của sao
  transverse vibration
  dao động ngang
  transverse vibration
  sự dao động ngang
  transverse video track
  đường hình (ảnh) ngang
  transverse wall
  tường ngang
  transverse wave
  sóng ngang
  transverse waves
  sóng ngang
  TRC (transverseredundancy check)
  sự kiểm tra dư ngang
  thanh ngang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  cross , pivot , shift , thwart , travel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X