• /nape/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lớp phủ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [tầng, lớp] phủ; vỏ
  nappe of a conical surface
  tầng phủ của một mặt cônic

  Kỹ thuật chung

  nếp phủ
  đập tràn
  nappe of water
  dải nước qua đập tràn
  lớp khí ngầm
  lớp nước ngầm
  lớp phủ
  lưỡi nước
  tầng nước ngầm
  captive nappe
  tầng nước ngầm có áp
  perched nappe
  tầng nước ngầm treo
  tầng phủ
  nappe of a conical surface
  tầng phủ của một mặt conic
  vỉa
  vỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X