• /['nævi]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ làm đất, thợ đấu
  (kỹ thuật) máy xúc, máy đào đất, máy nạo (vét) lòng sông
  a mere navvy's work
  một công việc chỉ đòi hỏi sức khoẻ không cần có kỹ thuật
  to work like a navvy
  làm việc vất vả cực nhọc; làm như trâu ngựa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy đào đất
  máy nạo vét
  máy xúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X