• Đấu thầu

  Giá thuần/ròng
  Final price after all adjustments have been made gor all discounts and rebates
  (Giá cả cuối cùng sau khi đã hiệu chỉnh, khấu trừ và giảm giá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X