• /'ɑ:ftə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sau, đằng sau
  three days after
  ba ngày sau
  soon after
  ngay sau đó
  to follow after
  theo sau

  Giới từ

  Sau, sau khi
  after dinner
  sau bữa cơm
  Ở đằng sau, phía sau, đứng sau, liền sau
  Summer comes after Spring
  mùa hạ đến liền sau mùa xuân
  Theo sau, theo đuổi (diễn tả ý tìm kiếm, sự mong muốn, sự trông nom săn sóc)
  to be after something
  đuổi theo cái gì, tìm kiếm cái gì
  to thirst after knowledge
  khao khát sự hiểu biết
  to look after somebody
  trông nom săn sóc ai
  Phỏng theo, theo
  a picture after Rubens
  một bức tranh theo kiểu Ruben
  after the Russian fashion
  theo mốt Nga
  Với, do, vì
  after a cool reception
  với một sự tiếp đãi lạnh nhạt
  Mặc dù, bất chấp
  after all the threats
  bất chấp tất cả những sự doạ nạt

  Cấu trúc từ

  after all
  cuối cùng, sau hết, rốt cuộc, xét cho cùng
  after one's heart
  Xem heart
  after a manner (fashion)
  tàm tạm, tạm được
  after that
  Xem that
  after you!
  xin mời đi trước!
  day after day
  Xem day
  the day after
  ngày hôm sau
  time after time
  Xem time

  Liên từ

  Sau khi
  I went immediately after I had received the information
  sau khi nhận được tin, tôi đi ngay

  Tính từ

  Sau này, sau đây, tiếp sau
  in after years
  trong những năm sau này; trong tương lai
  (hàng hải) ở đằng sau, ở phía sau
  the after part of the ship
  phía sau tàu


  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sau

  Kinh tế

  sau (thời gian bao nhiêu ngày...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X