• /nou'bles/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tầng lớp quý tộc
  noblesse oblige
  kẻ càng quyền cao chức trọng càng gánh trách nhiệm nặng nề

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X