• /¸nɔnək´septəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không nhận

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhận trả
  protest for non-acceptance
  chứng thư từ chối nhận trả
  từ chối chấp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X