• /'nounidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời kỳ chưa thành niên
  to be still in one's nonage
  còn nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X