• /nɔ´nentiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái không có, sự không tồn tại
  Người vô giá trị, vật vô giá trị
  Vật tưởng tượng
  Con số không

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X