• /¸noutə´raiəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái rõ ràng, trạng thái hiển nhiên, trạng thái ai cũng biết
  (nghĩa xấu) người nổi danh, người ai cũng biết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X