• /ˌdɪsrɪˈpyut/

  Thông dụng

  Cách viết khác disreputation

  Danh từ

  Sự mang tai mang tiếng; tiếng xấu
  to fall into disrepute
  bị mang tai mang tiếng, bị tiếng xấu
  to bring someone into disrepute
  làm ai mang tai mang tiếng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X