• /nju:´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tật lắc đầu luôn luôn
  (thực vật học) sự vận động chuyển ngọn
  (thiên văn học) sự chương động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chương động
  nutation of angle
  chương động góc
  nutation of vertical
  chương động của đường thẳng đứng
  trương động

  Y học

  tật lắc lư đầu

  Điện lạnh

  sự chương động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X