• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  định hướng đối tượng
  Dave's Recycled Object Oriented Language (DROOL)
  Ngôn ngữ định hướng đối tượng quay vòng Dave
  Object Oriented Programming (OOP)
  lập trình định hướng đối tượng
  Object-Oriented Language (OOL)
  ngôn ngữ định hướng đối tượng
  Object-Oriented Programming Language (OOPL)
  ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng

  Kỹ thuật chung

  lái theo vật thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X