• / ,ɔbsə'lesnt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không còn dùng nữa, cũ đi
  obsolescent customs
  những phong tục cũ
  obsolescent words
  những từ không còn dùng nữa
  (sinh vật học) teo dần đi
  obsolescent organ
  một cơ quan teo dần đi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lỗi thời
  obsolescent feature
  mục lỗi thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X