• /'fi:tʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nét đặc biệt, điểm đặc trưng
  ( số nhiều) nét mặt
  Bài đặc biệt, tranh biếm hoạ đặc biệt (trong một tờ báo)
  (sân khấu) tiết mục chủ chốt

  Ngoại động từ

  Là nét đặc biệt của
  Mô tả những nét nổi bật của (cái gì); vẽ những nét nổi bật của (cái gì)
  Đề cao
  Chiếu (phim)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có (ai) đóng vai chính)
  a film featuring a new star
  phim có một ngôi sao màn ảnh mới đóng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tưởng tượng

  Cấu trúc từ

  feature film
  phim truyện
  feature picture
  phim truyện

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đặc điểm, đặc tính, nét đặc trưng

  Toán & tin

  chức năng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  ICF (intersystemcommunication feature)
  chức năng truyền thông liên hệ thống
  new feature
  chức năng mới
  power saver (feature)
  chức năng tiết kiệm năng lượng

  Xây dựng

  tiêu chí

  Kỹ thuật chung

  nét
  nét đặc trưng
  đặc điểm
  additional feature
  đặc điểm phụ thêm
  attachment feature
  đặc điểm gắn
  attachment feature
  đặc điểm kết nối
  cable through feature
  đặc điểm thông suốt cáp
  cable through feature
  đặc điểm xuyên cáp
  cluster feature
  đặc điểm nhóm
  communications feature type
  loại đặc điểm truyền thông
  compatibility feature
  đặc điểm tương thích
  correcting feature
  đặc điểm hiệu chỉnh
  design feature
  đặc điểm thiết kế
  Dual Cluster feature
  đặc điểm dual Cluster
  dual cluster feature
  đặc điểm liên cung kép
  essential feature
  đặc điểm thiết yếu
  feature adapter
  bộ điều hợp đặc điểm
  feature code
  mã đặc điểm
  feature expansion card
  cạc mở rộng đặc điểm
  feature extraction
  sự trích đặc điểm
  feature key
  phím đặc điểm
  first loop feature (loop1)
  đặc điểm vòng lập thứ nhất (vòng 1)
  floating-point feature
  đặc điểm dấu chẩm động
  generation feature
  đặc điểm phát sinh
  generation feature
  đặc điểm sinh
  geologic feature
  đặc điểm địa chất
  hydraulic feature
  đặc điểm thủy lực
  hydrographic feature
  đặc điểm thủy văn
  hydrologic feature
  đặc điểm thủy văn
  ICF (interactivecommunication feature)
  đặc điểm truyền thông có tương tác
  Interactive Communication Feature (ICF)
  đặc điểm truyền thông tương tác
  keylock feature
  đặc điểm khóa phím
  land feature
  đặc điểm địa hình
  language translation feature
  đặc điểm dịch ngôn ngữ
  loop feature
  đặc điểm vòng lặp
  map feature
  đặc điểm bản đồ
  materials quality feature
  đặc điểm chất lượng vật liệu
  multispeed clock feature
  đặc điểm nhiều xung nhịp
  PGF (presentationgraphics feature)
  đặc điểm đồ họa trình bày
  presentation graphics feature
  đặc điểm đồ họa trình bày
  relief feature
  đặc điểm địa hình
  salief feature
  đặc điểm chính
  security feature
  đặc điểm an toàn
  selective identification feature
  đặc điểm nhận dạng chọn lọc
  single cluster feature
  đặc điểm nhóm đơn
  structural feature
  đặc điểm cấu tạo
  structural feature
  đặc điểm cấu trúc
  tectonic feature
  đặc điểm kiến tạo
  topographic feature
  đặc điểm địa hình
  virtual machine assist feature
  đặc điểm trợ giúp máy ảo
  water feature
  đặc điểm thủy văn
  đặc tính
  decimal feature
  đặc tính thập phân
  design feature
  đặc tính sinh thái
  desirable feature
  đặc tính mong muốn
  distinguishing feature
  đặc tính phân biệt
  ecologic feature
  đặc tính sinh thái
  economic feature
  đặc tính kinh tế
  erosional feature
  đặc tính xói mòn
  Extended Distance Feature (XDF)
  đặc tính mở rộng khoảng cách
  feature code
  mã đặc tính
  flood feature
  đặc tính lũ
  geometrical feature of a switch
  đặc tính hình học của ghi
  key feature
  đặc tính của khóa
  operating feature
  đặc tính làm việc
  đặc trưng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  decimal feature
  đặc trưng thập phân
  depositional feature
  đặc trưng thiết kế
  distinguishing feature
  đặc trưng phân biệt
  feature code
  mã đặc trưng
  feature key
  phím đặc trưng
  flow feature
  đặc trưng dòng chảy
  morphologic feature
  đặc trưng hình thái
  physical feature
  đặc trưng vật lý (của lưu vực)
  power feature
  đặc trưng năng lượng
  project feature
  các đặc trưng của dự án (kinh tế, kỹ thuật...)
  dấu hiệu
  mốc
  phương tiện riêng
  tính năng

  Giải thích VN: Một khả năng của chương trình. Có nhiều trường hợp, chương trình có chứa cả những tính năng không có trong tài liệu. Liên quan đến vấn đề này là xu hướng bổ sung thật nhiều tính năng với ý định cạnh tranh, nên khi các nhà chế tạo nạp các chương trình có thêm tính năng này, sẽ làm chậm tốc độ hoạt động của chương trình và gây lộn xộn cho giao diện.

  deleted feature
  tính năng bị xóa
  feature group
  nhóm tính năng
  Feature Group (A, B, C, D) (FG)
  Nhóm tính năng (A, B, C, D)
  feature test macro
  macrô kiểm thử tính năng
  keylock feature
  tính năng khóa phím
  markup minimization feature
  tính năng giảm thiểu đánh dấu
  new feature
  tính năng mới
  Presentation Graphics Feature (PGF)
  tính năng đồ họa trình diễn

  Kinh tế

  bài (báo) đặc tả
  đặc tính, đặc điểm
  đặc trưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X