• /əb'strʌkʃənizm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự phá rối; chủ trương phá rối
  The goverment were defeated by the obstructionism of their opponents
  Chính phủ đã bị đánh bại bởi sự cố ý phá rối của những người đối lập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X