• Cơ khí & công trình

    chương trình ngoại vi

    Giải thích EN: The process of developing a program for a machine remotely from the machine. Giải thích VN: Một quy trình phát triển một chương trình cho một máy móc từ một máy khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X