• /´ɔf¸wait/

  Thông dụng

  Tính từ
  Trắng nhờ nhờ, trắng nhạt (trắng pha xám hoặc vàng rất nhạt)
  he has box off-white
  anh ta có một cái hộp màu trắng nhạt
  Danh từ
  Màu trắng nhạt
  off-white paint
  sơn trắng nhạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X