• Kỹ thuật chung

    khoang cáp lệch tâm

    Giải thích EN: A heavy equipment cab positioned off center in order to improve the visibility of the operator. Giải thích VN: Một khoang thiết bị nặng được đặt lệch tâm nhằm nâng cao khả năng quan sát của người vận hành .

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X