• /kæb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xe tắc xi; xe ngựa thuê
  (ngành đường sắt) buồng lái
  Cabin, buồng lái (ở xe vận tải)

  Nội động từ

  Đi xe tắc xi; đi xe ngựa thuê
  Viết tắt
  Văn phòng tư vấn cho mọi người ở Anh ( Citizens' Advice Bureau)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  buồng lái (tàu)

  Hóa học & vật liệu

  vách mạch

  Ô tô

  cabin ô tô (thân xe)

  Toán & tin

  buồng (nhỏ)
  hành khách đồng hành

  Kỹ thuật chung

  cabin
  người đánh xe ngựa
  phòng
  quán nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X