• /¸vizi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất có thể trông thấy được; sự việc có thể thấy được, tình trạng có thể thấy được
  the visibilityof a gas
  tính chất trông thấy được của một chất khí
  Tầm nhìn (điều kiện của ánh sáng hay thời tiết để nhìn các vật ở cách một khoảng)
  high visibility
  (khí tượng) sự trông thấy rõ; tầm nhìn xa lớn
  (nghĩa bóng) tính rõ ràng, tính rõ rệt, tính minh bạch

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  độ nhìn rõ, tầm nhìn rõ, độ nét

  độ nhìn rõ, tầm nhìn rõ, độ nét

  Xây dựng

  sự nhìn thấy được
  tầm thấy được

  Điện lạnh

  độ thị kiến

  Kỹ thuật chung

  khả năng nhìn xa
  độ nhìn thấy
  relative visibility
  độ nhìn thấy tương đối
  visibility factor
  độ nhìn thấy tương đối
  tầm nhìn xa
  visibility limit
  giới hạn tầm nhìn xa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X